Základy RC automodelařiny
5. Ovládání modelu auta
 
 
 
Snažím se na tomto webu shromažďovat a publikovat informace pro začátečníky - většinou své zkušenosti, ale občas i informace jiných autorů, které bych sám lépe napsat nedokázal.

Při prohlídce nově koncipovaného webu modelářské prodejny MIPA, jsem objevil v sekci "TECHNIKA" vynikajícího "průvodce" RC modeláře, které podle podkladů společnosti Kyosho zpracoval pan Jaromír Valášek.

Se svolením autora tu uvádím části týkající se automodelařiny.
 
 
Na schematu je model auta se spalovacím motorem s vyznačením jednotlivých nejdůležitějších částí. Samozřejmě, že se různé typy modelů mohou v detailech lišit, ovšem základní rozdělení jednotlivých dílů zůstává stejné.


Ovládání modelu auta:


Na zjednodušeném výkresu vidíte, jak model reaguje na jednotlivé pokyny z vysílače. Většině začátečníků činní problém si uvědomit, že pokud model jede proti nim, reaguje opačně. Nicméně model reaguje samozřejmě stejně a jen si musí začínající uvědomit, že musí auto vnímat, jako by v něm seděl.

Velmi dobře tento problém eliminuje volantová RC souprava.


Na další dvojici obrázků vidíte, co se v modelu děje v návaznosti na povely vysílače.

Auto s pohonem elektromotorem

Přijímač dostává povel pro jízdu vpřed. Předává ji do regulátoru a ten roztáčí motor stanoveným směrem.

Při povelu pro zatočení, přijímač předá informaci do serva a to se pohne určitým směrem. Jeho konstrukce umožňuje přesně vědět v jaké poloze je servo nastavené.

Při pokynu k brždění přepóluje regulátor motor do zapojení kdy motor funguje jako dynamo a jeho mechanický odpor se výrazně zvýší.


Auto s pohonem spalovacím motorem

Přijímač dostává povel pro jízdu vpřed. Servo obsluhující karburátor se přenastavuje do polohy otevřeného karburátoru. Samozřejmě i tato funkce pracuje plně proporcionálně.

Funkce zatáčení funguje naprosto shodně jako u výše popsaného modelu s elektromotorem.

Při funkci brždění servo zavírá karburátor do polohy volnoběžných otáček a začne utahovat čelisti koutoučové brzdy..
 
 
Tady končí ta část průvodce RC modeláře, kterou podle podkladů společnosti Kyosho zpracoval pan Jaromír Valášek, týkající se automodelařiny. Pokud vás zajímají informace i o RC modelech letadel, vrtulníků, plachetnic a lodí, navštivte web modelářské prodejny MIPA, sekci "TECHNIKA" - "RC průvodce".
 
8.4.2007
 

HOME

zpět