Základy RC automodelařiny
4. Zásady bezpečnosti provozu modelu
 
 
 
Snažím se na tomto webu shromažďovat a publikovat informace pro začátečníky - většinou své zkušenosti, ale občas i informace jiných autorů, které bych sám lépe napsat nedokázal.

Při prohlídce nově koncipovaného webu modelářské prodejny MIPA, jsem objevil v sekci "TECHNIKA" vynikajícího "průvodce" RC modeláře, které podle podkladů společnosti Kyosho zpracoval pan Jaromír Valášek.

Se svolením autora tu uvádím části týkající se automodelařiny.
 
 
Neprovozujte model v obydlených oblastech a v blízkosti shromáždění lidí. Kupříkladu závodní model v měřítku 1:8 dosahuje hlučnosti 80dB a může tedy samozřejmě RUŠIT. Ovšem i elektrický model je slyšet, takže postupujte raději opatrně, abyste předešli nepříjemnostem.

Nikdy neprovozujte žádný model na VEŘEJNÉ KOMUNIKACI, nebo v její bezprostřední blízkosti. Ať s modelem auta, letadla, nebo vrtulníku můžete způsobit vážný incident, jehož příčinou může být jakékoliv rušení, chyba pilotáže, ale i prostá lidská zvědavost.

Dbejte maximální pozornosti co se týče dětí! DĚTI jsou modelem logicky intenzivně přitahovány, ovšem model není hračka. Nenechejte je ani přiblížit k modelu, který může mít horké části - ať je to model se spalovacím, nebo elektrickým pohonem. Uvědomte si, že u dětí nemusíte odhadnout jejich počínání a tak se vyvarujte i projetí s modelem v blízkosti dítěte. Jedoucí model dokáže způsobit nebezpečná zranění!

Pokud spatříte v prostoru modeláře, který provozuje svůj model VŽDY s ním konzultujte frekvenci, potažmo kanál. Nedejte na svůj úsudek, že letečtí modeláři nepoužívají frekvenci 27MHz a na druhou stranu nevěřte, že je každý naprosto zodpovědný a bude respektovat nařízení, že frekvenci 35MHz není možné použít pro řízení pozemního modelu. Je to Vaše zdraví a Váš majetek co riskujete nedodržením těchto zásad!

Létání s modelem letadla, nebo vrtulníku je potencionálně zdrojem největšího nebezpečí. Rychle se otáčející vrtule může být snadno příčinou závažných poranění. Dbejte maximální opatrnosti při manipulaci a během provozu modelu. Předejděte možnému úrazu jak sám sobě, tak lidem v okolí. Neprovozujte model v osídlených oblastech a rušných místech. Nespoléhejte, že vždy řízení modelu zvládnete s naprosto přesností. Zároveň nezapomínejte, že se může objevit rušení, poryv větru, nebo jakýkoliv nepředpokládaný faktor, který Vás přinutí s modelem urychleně přistát, nebo může zapříčinit odchylku ve směru letu!

Nikdy nelétejte:
  1. v prostorách pro pohyb veřejnosti (parky, ulice, nádvoří budov)
  2. v okolí budov
  3. nad silnicí a kolejištěm vlaku
  4. v bezprostřední blízkosti letiště a letových drahách
  5. pod stožáry a vedením vysokého napětí
   
 
V další, závěrečné části se dozvíte základní informace o principech RC ovládání modelů automobilů.

Pokud vás zajímají informace i o RC modelech letadel, vrtulníků, plachetnic a lodí, navštivte web modelářské prodejny MIPA, sekci "TECHNIKA" - "RC průvodce".
 
8.4.2007
 

HOME

zpět