Základy RC automodelařiny
3. Proporcionální ovládání a frekvence
 
 
 
Snažím se na tomto webu shromažďovat a publikovat informace pro začátečníky - většinou své zkušenosti, ale občas i informace jiných autorů, které bych sám lépe napsat nedokázal.

Při prohlídce nově koncipovaného webu modelářské prodejny MIPA, jsem objevil v sekci "TECHNIKA" vynikajícího "průvodce" RC modeláře, které podle podkladů společnosti Kyosho zpracoval pan Jaromír Valášek.

Se svolením autora tu uvádím části týkající se automodelařiny.
 
 
Na obrázku vlevo vidíte rozdíl mezi systémy proporcionálního a neproporcionálního ovládání. Je patrné že neproporcionální ovládání neumožňuje plynulé řízení.

Stejné je to u ovládání "plynu" kdy neproporcionální řízení umožňuje pouze motor spustit a zase zastavit.

Tento systém je pro řízení modelů naprosto nevhodný. Lze jej označit za zastaralý, který se dnes používá pouze u hraček - zároveň jej můžeme považovat za klasický mezník, rozdělující rádiem řízený model a hračku.

Špičkové RC systémy ještě používají tzv. exponenciály - tedy nelineární průběh chodu serva. Standardně se pro řízení používají záporné exponenciály, které zpomalí servo kolem nulové polohy. Kladné exponenciály jej naopak zrychlí. Tuto funkci víceméně výjimečně používají někteří jezdci, aby dosáhli přesnějšího ovládání plynu ve vysokých otáčkách.


Frekvence:

Nejběžnějším způsobem, jak docílit změny frekvence v danném pásmu a zamezit tak rušení mezi modely je výměnný krystal. Proto by každý, kdo se chce účastnit závodů měl mít připravené dva páry odzkoušených krystalů.

Druhou alternativou je tzv syntéza, kdy se požadovaná frekvence na vysílači nastaví pomocí jeho menu a na přijímači pomocí dvojice malých potenciometrů.

Nejmodernějším systémem je DSM (Digital Spectrum Modulation) které funguje v pásmu WiFi (2,4GHz) a vysílač s přijímačem se předem spárují a pak už se pouze plně automaticky přelaďují na volný kanál v danném pásmu vždy po spuštění.

V jednu chvíli tak může svůj model provozovat 79 modelářů, aniž by se jakkoliv museli zajímat o frekvenci kohokoliv jiného.

V přiložené tabulce vidíte standardní čísla kanálů a jejich skutečné frekvence. Pozor však, obzvláště v pásmu 27MHz se mohou jednotlivé kanály a frekvence částečně lišit.

POZOR: frekvenci 35MHz není možné použít pro řízení pozemního modelu!


kanál MHz kanál MHz kanál MHz
2 26,975 50 40,665 400 41,00
4 26,995 51 40,675 401 41,01
5 27,005 52 40,685 402 41,02
6 27,015 53 40,695 403 41,03
7 27,025 54 40,715 404 41,04
8 27,035 55 40,725 405 41,05
9 27,045 56 40,735 406 41,06
10 27,055 57 40,765 407 41,07
11 27,065 58 40,775 408 41,08
12 27,075 59 40,785 409 41,09
13 27,085 81 40,815 410 41,10
14 27,095 82 40,825 420 41,20
15 27,105 83 40,835    
16 27,115 84 40,865    
17 27,125 85 40,875    
18 27,135 86 40,885    
19 27,145 87 40,915    
20 27,155 88 40,925    
21 27,165 89 40,935    
22 27,175 90 40,965    
23 27,185 91 40,975    
24 27,195 92 40,985    
25 27,205        
26 27,215        
27 27,225        
28 27,235        
29 27,245        
30 27,255        
31 27,265        
32 27,275        


 
 
V další části se dozvíte velmi důležité zásady bezpečnosti provozu modelu.

Pokud vás zajímají informace i o RC modelech letadel, vrtulníků, plachetnic a lodí, navštivte web modelářské prodejny MIPA, sekci "TECHNIKA" - "RC průvodce".
 
8.4.2007
 

HOME

zpět