"Blbovzdorné" kontakty  Asi neřeknu nic, co by se nevědělo, ale jak stárnu, nemohu si nevšimnout, jak se ze světa vytrácí lidský fortel.

Těžko říci, zda je to proto, že výrobci nabízejí stále "blbovzdornější" výrobky, takže uživatelé nejsou nijak nuceni přemýšlet o tom, JAK a PROČ věci fungují, což postupně vede, zdá se, k tomu, že lidé přestávají o věcech a dějích přemýšlet vůbec. Anebo výrobci reagují na hloupnutí lidstva jako celku, a tak, aby jejich výrobky byly prodejné, nabízejí je stále "blbovzdornější"?

Příkladem takového výrobku jsou kontakty napájecích článků u modelu HYPE Minimonster, u kterých nezáleží na tom, jak články mezi ně vložíte.Jak máte možnost vidět, jedná se vlastně o jednoduchý trik - kontakty jsou tvarovány tak, že střední část je zapuštěna, takže na kontaktní plíšek dosáhne pouze vývod plusové elektrody článku, aniž by měl možnost dosáhnout na kontaktní plíšky vývodu (vnějšího obalu napájecího články) záporné elektrody, který naopak nemá šanci dosáhnout na kontaktní plíšek plusové elektrody článku. Kontaktní plíšky jsou pak propojeny tak, že si kontakt vlastně "sám vybere", jak má napájecí článek zapojit do napájecího obvodu.

Sečteno a podtrženo:

A zatímco tady píši tato svá staromilská pseudomoudra s vizí, že se LIDSTVO řítí do ZÁHUBY, OSUD mi nachystal dokonalou pointu (jen to mohlo potkat někoho jiného!:-D) - přehlédl jsem nastavení článků a nabíječky, v té to bouchlo a ještě teď se z ní kouří:-)

HOME

zpět