Jak získávám (nejenom) modelářské informace  


Nejčastější doporučení, se kterým jsem se na internetu setkal, je, pročítat stará diskuzní fóra. Mně se ale tento způsob neosvědčil.

Snad je to dáno mým věkem, že už nemám trpělivost "prodírat" se množstvím osobních sdělení, ve kterých se pro mě konkrétní technické informace ztrácejí. Moje zkušenost je taková, že internetové diskuzní fórum jako zdroj informací má smysl jen jako možnost získat okamžitou odpověď na můj dotaz, nikoli opačně (což je zase představa administrátorů těchto diskuzních fór), protože informace na diskuzínm fóru jsou převážně ukryty v množství tlachavého balastu. Co si myslet o vláknu, které se jmenuje "Jaké pneu na asfalt", když většina jeho náplně je o tom, kdy si dva pujdou zajezdit nebo kdy se sejdou, ev. co si myslí o způsobu jízdy troho třetího... apod.?

Jsem přesvědčený o tom, že dříve nebo později vznikne po vzoru encyklopedie Wikipedia, do které může zasahovat kdokoli, a která je přesto z hlediska pravdivostní hodnoty srovnatelná s doposud nejrenomovanější encyklopedií Britanica, tvořenou týmem odborníků, podobná databáze modelářských vědomostí. Prostě ti, které už nebaví odpovídat v diskuzních fórech stále na totéž, tak budou moci učinit již jen jednou, právě do této databáze, a případné další nováčkovské zvídaly by do ní budou moci jen odkazovat. Sám se se svým webem o cosi takového snažím, ale jednak jsem vlk samotář, a pak jsem stále ještě modelářské embryo, takže tu dávám k dobru své zkušenosti bastlila

Navíc, jako "oběť" doby a své pohodlnosti ovládám pouze své mateřštiny - češtinu a slovenštinu, takže cizojazyčná diskusní fóra jsou pro mě nedostupná a na československém internetu jsem narazil zatím pouze na tři s modelářskou tematikou.

Jak tedy získávám nové (nejenom) modelářské informace? Dvěmi, vzájemně se prolínajícími způsoby:

  • Inspirací jsou pro mě weby podobné tomu mému, kde autoři v konkrétních článcích popisují konkrétní problémy a jejich konkrétní řešení, velmi často doplněné konkrétní názornou fotodokumentací.


  • Konkrétní odpovědi na mé konkrétní problémy pak nejvíce a nejraději získávám, jak tomu sám pro sebe říkám, na "diskusních fórech online", tj. buď korespondencí s konkrétními lidmi, ať již s autory výše zmiňovaných webů, tak s lidmi, jejichž příspěvky na diskuzích (to je pro mě největší přínost diskuzních fór) mě zaujaly, nebo úplně nejraději osobními setkáními s nimi, kdy se velmi intenzivně vyptávám a především koukám, protože obvykle lze zahlédnout i nevyřknutelné (třeba i proto, že by protějšek nenapadlo, že takovou "samozřejmost" neznám) knowhow.

    V "diskuzi online" obvykle nenastává pro mě nepříjemný prvek diskuzí internetových, kde, vznese-li dotaz nováček, se velmi často setká místo odpovědi nebo rady s povýšeně pohrdavou (alespoň tak to cítím, pokud na takový moment při čtení starších diskuzí narazím) poznámkou, u které obvykle vnímám, jak se pisatel pomyslně rozhlíží po ostatních stálých účastnících diskusního fóra a vychutnává si tak kolektivní škodolibost, "nejprve si přečti, co už bylo napsáno, a pak se mezi nás MŮŽEŠ vrátit!". Jinými slovy, při svých "diskuzích online" toho jsem ušetřen a nemusím se prokousávat množstvím pro mě nezajímavých názorů, ev. invektiv vůči jedincům, které neznám, a to od jedinců, které nejenom neznám, ale obvykle ani poznat netoužím. Naopak, bývá pravidlem, že se mi dostane okamžité technické informace, včetně praktické ukázky, na problém, který mě trápí nebo zajímá.


 
Sečteno a podtrženo:

Přiznám se, že tentokráte si memyslím, že moje, pro mě přínosná zkušenost, může být přínosná i pro druhé - každý pro sebe nejlépe vstřebává a fixuje nové poznatky jinak. I tak ale považuji za rozumné zopakovat své doporučení ze svého zamyšlení o mýtech a pověrách nejen v modelařině.


  • Zdravě pochybujte o výrocích kohokoli (včetně těch mých), konfrontujte to se svými zkušenostmi, přemýšlejte o vyřčeném, porovnávejte jednotlivé argumenty a tam, kde dané problematice nerozumíte a nemáte zkušenosti, sledujte, jak je vám daný fakt sdělován - pravdivostní hodnota je obvykle nepřímo úměrná aroganci s jakou je vám ten "správný" pohled na svět nabízen, resp. vnucován a přímo úměrná toleranci, se kterou je nasloucháno vašim pochybujícím názorům nebo dotazům.


  • Nejméně pak můžete pochybovat o doporučeních (nikoli reklamních sloganech - tam buďte co nejvíce nedůvěřiví - účelem reklamy není objektivně informovat, ale přimět zákazníky koupit si to, co nepotřebují) výrobců, je u nich největší pravděpodobnost, že dané zařízení důsledně a komplexně testovali a nabízí i ve vlastním zájmu ten nejoptimálnější postup


  • Mějte na paměti, že moderní technologie umožňují věci zdánlivě odporující "zdravému rozumu" (např. vozy Formule 1 jsou schopny jezdit po stropě, hlavou dolů, aniž by spadly), ale nikdy tak, aby odporovaly platnosti přírodních zákonů (např. předchozí schopnost vozů F1 platí jen od určité rychlosti, kdy aerodynamické síly dokáží překonat gravitaci).

 
 
20.10. 2005 a 2.4.2007

 

HOME

zpět