Mýty a pověry nejen v modelařině


Jako “strojař” myšlením, jsem přesvědčený, že každý “důsledek” má svou “příčinu”, přičemž ta sama může být (a obvykle i bývá) důsledkem příčiny jiné a baví mě, nejenom v modelařině, příčinnou souvislost toho kterého důsledku objevovat. A podobně, jako “každé zapírání ztěžuje přiznání a naopak” (jak praví klasik českého humoru Jaroslav Hašek ve “Švejkovi”), brání mi tato vlastnost slepě věřit faktům, které jsou mi předkládány jako nezpochybnitelné, zvláště pak, děje-li se tak bez ochoty logicky je vysvětlit.

Jak se zdá, současná modelařina jde s duchem doby, která před racionalitou dává přednost mystice. Vysvětluji si to tím, že moderní technologie umožňují stále dokonalejší “blbovzdornost” vůči uživatelům, takže lidé pak mají více prostoru pro svou přirozenou potřebu vytvářet “církve” a “ideologie” (jako děti jsme to definovali heslem “Kdo nečůrá s námi, čůrá proti nám”), a to i v modelařině.

Já dávám přednost tomu, mít alespoň rámcovou představu, co se ve věcech nebo událostech děje skutečně, než jen slepě věřit. A i když vím, že to, zda tuším, či nikoli, nemá na jejich funkci vliv, už jen třeba radost, že to “tuším” a nenalítnu tak třeba nějaké tendenční reklamní kampani, mi za to stojí.

Když jsem modelařinu před cca 15, 20 lety opouštěl, ani to jinak nešlo, museli jsme vědět, PROČ a JAK věci fungují, když jsme si vše od modelu až po RC soupravu dělali sami. I proto se snažím být nezatížený současnými modelářskými “pověrami” u kterých se občas nestačím divit, kde se během těch pár let vzaly) a nad bez pochyb přejímanými “rádoby tradičními” postupy přemýšlet, protože je nemám často od koho přejmout a tak je vlastně vymýšlím sám. Při svém “vymýšlení” se pak snažím držet především fyzikálních zákonů.

Dogmatický postoj některých hlasatelů té které modelářské “víry” (nejčerstvěji jsem narazil na problematiku zastavování motoru - na základě svých teoretických znalostí a praktických zkušeností patřím, jak jsem zjistil, do tábora “výfukářů”, kterými ortodoxní “setrvačníci” pohrdají) mi připomíná podplukovníka Nováka, o kterém se tradovalo, že prošel jako dělostřelec frontami 2. světové války, když nám, vojákům základní služby, v “teorii střelby” vykládal “balistickou křivku”. Tehdy jeden z nás se přihlásil a navrhnul, že kdyby se dělo nebo puška položily na bok, mohlo by se střílet vlastně za roh. Pplk. Novák se na dlouhou chvíli zamyslel s pohledem upřeným na Ministerstvem národní obrany předtištěným plakátem se znázorněnou balistickou křivkou, včetně realisticky vykresleného kopce s domečkem na vrcholu a stromy na svahu, poté se k nám obrátil a překvapeně zkonstatoval: “Ozaj to je možné, no v praxi som sa s tým nesetkal!”

Musím se ale přiznat, že jak uplývají léta od tohoto mého zážitku, stále více přemýšlím o tom, kdo z koho si tehdy dělal větší legraci. Viděno pak prizmatem těchto mých pochybností, připadalo mi nepravděpodobné, že by informace podobné např. téhle, mohl někdo myslet jinak, než v žertu, ev. ironicky a byl jsem proto překvapen, že dotyční dokáží “nevěrce”, který si troufá nabídnout jiné řešení, když ne upálit, tak alespoň přitlouci na pranýř:-D

 
Sečteno a podtrženo:

  • Zdravě pochybujte o výrocích kohokoli (včetně těch mých), konfrontujte to se svými zkušenostmi, přemýšlejte o vyřčeném, porovnávejte jednotlivé argumenty a tam, kde dané problematice nerozumíte a nemáte zkušenosti, sledujte, jak je vám daný fakt sdělován - pravdivostní hodnota je obvykle nepřímo úměrná aroganci s jakou je vám ten “správný” pohled na svět nabízen, resp. vnucován a přímo úměrná toleranci, se kterou je nasloucháno vašim pochybujícím názorům nebo dotazům.
  • Nejméně pak můžete pochybovat o doporučeních (nikoli reklamních sloganech - tam buďte co nejvíce nedůvěřiví - účelem reklamy není objektivně informovat, ale přimět zákazníky koupit si to, co nepotřebují) výrobců, je u nich největší pravděpodobnost, že dané zařízení důsledně a komplexně testovali a nabízí i ve vlastním zájmu ten nejoptimálnější postup
  • Mějte na paměti, že moderní technologie umožňují věci zdánlivě odporující “zdravému rozumu” (např. vozy Formule 1 jsou schopny jezdit po stropě, hlavou dolů, aniž by spadly), ale nikdy tak, aby odporovaly platnosti přírodních zákonů (např. předchozí schopnost vozů F1 platí jen od určité rychlosti, kdy aerodynamické síly dokáží překonat gravitaci).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.