Princip mechanismu řízení


Princip mechanismu řízení RC modelu motocyklu
RadioShack Honda CR250R
 
Jedna z prvních věcí, která si říká o předělání, je mechanismus řízení, který je na první pohled jednak velmi složitý a současně silně nestabilní.
 


2353599_IMG.jpg

2353596_IMG.jpg

2363601_IMG.jpg
 
Výsledné natočení předního kola je totiž dáno velmi labilní rovnováhou mezi tahem pružiny od páky serva, snahy kola se rovnat podél svislé osy (ve směru jízdy) v důsledku jeho závěsu (jako u koleček vozíků v supermarketech - viz. obrázky napravo), která závisí na rychlosti jízdy, kroutícího momentu vůči podélné ose v důsledku naklopení modelu i nerovností terénu. Nemalou roli pak hrají značné vůle všech prvků mechanismu řízení, především pak ale mezi pákou, která přenáší tah pružiny od páky serva a čepem přední vidlice.

To vše vede často k rozkmitání přední vidlice a následnému pádu modelu. Z osobní zkušenosti pak vím, že dva různé modely se chovají různě, protože i bod rovnováhy je v důsledku tolika vlivů pro každý model zcela specifický.
 

Nejprve jsem se proto pokusil fixovat polohu přímého směru jízdy, ale ve skutečnosti jsem vnesl do systému další destabilizující prvek a přední vidlice kmitala ještě více.

Takže jsem se vrátil k původnímu mechanismu a hledal inspiraci na internetu, kde jsem narazil na 3 způsoby řešení:


rizeni_m.jpg
Z hlediska kompromisu mezi funkčností a minimálními zásahy do stávající kinematiky se mi jevila jako nejlepší úprava, spočívající v náhradě pružiny klasickým táhlem.

Její realizace ale ukázala, že přináší řadu problémů, přičemž jejich dstraňování ji zbavuje její elegantní jednoduchosti …


eb9007.jpg
… takže se nyní přikláním k tomuto dvoupružinovému, resp. dvoutáhlovému řešení, které dává na první pohled šanci i eliminovat vliv vůlí mezi jednotlivými prvky stávajícího mechanismu řízení.

Hodlám se proto pokusit o jeho realizaci u eletrické verze modelu.

Ale jen v případě, že mu ponechám stávající elektroniku a tím pádem i servo řízení. V případě, že bych ji nahradil odděleným klasickým přijímačem a elektronickým regulátorem …


dualsprings.jpg
… přiklonil bych se k tomuto jednoznačnému řešení bez kompromisů, které hodlám použít pro verzi tohoto modelu poháněného spalovacím motorem.


st07.jpg
 

Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.