Co je manažerská racionalita


 
V souvislosti s trablemi, které teď s manželkou prožíváme a s nepříjemnou zkušeností na vlastní kůži, že být lékařem přestává být posláním, a stává se jen prostředkem k vytváření zisku, takže se chování lékařů a nemocnic řídí zákonitostmi manažerské racionality, která naplno akceptuje skutečnost, že zisk přináší nejsnáze lidé zdraví a bohatí. Proto s přímo deprivantskou vychytralostí, bezohlednou a s totální absencí soucitu se snaží s minimem nákladů zbavit se co nejrychleji lidí nemocných a chudých :-(
 
V následujících řádcích jsem se pokusil tento pojem co nejvýstižněji pojmenovat.
 
 
Miluji Karla Čapka a jeho apokryf “Agathon čili o moudrosti” patří k mým nejoblíbenějším. Vyjdu-li z Čapkovy stupnice “chytrý - rozumný - moudrý”, pak manažerská racionalita (kde přídavné jméno “manažerská” degraduje význam cizího slova “racionální” na pouhý “účelný”, a to ještě v ne zcela mravném slova smyslu, že “účel světí prostředky” :-( ) je z mého pohledu ještě o dvě patra níže, protože se nejedná jen o standardní vychytralost, ale o vychytralost deprivantskou, tj. bezohlednou a s totální absencí soucitu, protože jde jen a jen o to mechanicky (dle osvědčených pouček z manažerských školení) vyplnit příslušné kolonky v excelovské tabulce tak, aby výsledkové kolonky nabídly manažerem požadované hodnoty, přičemž (ale to může být jen má osobní fabulace:-D) příslušný manažer nejprve vyplní kolonku se svým manažerským příjmem a od ní, zpětným výpočtem vyplní kolonky výsledkové, které pak naplní zbytkem výdajů, takže pokud mu vyjde, že je třeba snížit celkové výdaje o nějakou sumu, poníží všechny výdaje výsledným procentem. Pro jistotu o trochu větším a takto vzniklý přebytek nabídne akcionářům, kteří mu na oplátku rádi za to přiznají o nějaké to procentíčko navýšení položky v kolonce s jeho manažerským příjmem…
 
Nepříznivé pro nás nemanažery je to, že tento přístup s sebou nese pro manažery, kteří jsou dostatečně bez skrupulí, záruku úspěšnosti (je to tak trošku jako hra v ruletě na sudá-lichá nebo černá-červená se zdvojnásobováním vsazených částek - pokud jste důslední a trpěliví, dříve nebo později výhrou vždy zdvojnásobíte původně vloženou částku), takže je to nenutí k tomu stát se chytrými, či dokonce rozumnými hospodáři, a už vůbec ne hospodáři moudrými :-( Pokud totiž dojde v důsledku jeho předchozích škrtů k nečekanému navýšení výdajů (např. se škrtne platba za plánovanou preventivní údržbu nějakého zařízení, takže ono v důsledku toho havaruje a jeho následná oprava nebo dokonce výměna vyjde výrazně dráž, než ona škrtnutá údržba), pak v duchu manažerské racionality stačí takovému manažerovi zachovat pouhá 2 políčka (svůj manažerský plat a zisk akcionářů) a všechna ostatní se jen percentuálně pokrátí - vždyť naplnění políčka s jeho manažerským platem se v ostatních kolonkách promítne jen pokrácením v řádu promile i méně… Inu, zdvojnásobí se vklad po prohrané hře “sudá-lichá”, “černá-červená” v ruletě… Taková hra se prostě nedá prohrát… :-(
 
Jejich manažování ani v nejmenším nepočítá s lidským faktorem, že chování lidí bývá často iracionální a že ne každý jako oni vše poměřuje penězi, protože např. (a to jako modeláři víme všichni :-D), i když jsou dva modely srovnatelné, mnohdy se rozhodneme pro ten dražší, čistě jen proto, že nás chytá za srdce, resp. se nám prostě víc líbí :-D). A tak oproti manažerům rozumným, či moudrým sice vykáží v patřičných kolonkách momentální malý zisk, kterým jednak mnoha lidem ublíží nebo je naštve a proti jim řízenému podniku popudí, a díky kterému ale v budoucnu přijdou o možné mnohem vyšší zisky pro společnost, které ale mají své kolonky mimo jejich excelovskou tabulku, do které se ale promítají nepřímo :-(
 
Přímo učebnicovým představitelem manažerské racionality je pro mě pan ministr financí Kalousek. Mj. mi to potvrzuje i svou zdánlivou odvahou “vydat se diskutovat se stávkujícími”, která podle mého není ničím jiným, než projevem jeho samolibé, výsměšné a k potížím a neštěstím druhých necitlivé arogance :-(

 

 

22.9.2011

 
 
 


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.