RC modelářská Wikipedie - zamyšlení


 
Zdá se, že na RC auto modelářské komunitě je dokonale patrná pravdivost obecné zákonitosti, že “národ, který nezná své dějiny je odsouzen k tomu, prožívat je stále znovu” :-)
 
Během 6 let, co jsem se navrátil po téměř čtvrt století k RC auto modelařině zažívám již potřetí tutéž situaci - za dramatických okolností plných emocí a silných slov se z pohledu webu rcauta.net tento čistí od plev, zatímco ti, kdož jsou takto odejiti, se marně snaží bránit pomlouvačnému povědomí nezasvěcených návštěvníků v důsledku zkreslujícího zcenzurování a následnému smazání adminy rcauta.net jejich vysvětlování, jak danou situaci vidí oni, aby nakonec založili své diskuzní fórum, založené místo na despocii na ryze demokratickém principu. Jenomže…
 
než se internetové vyhledávače stačí “naučit” nabízet tato alternativní diskuzní fóra na předních místech, kde se web rcauta.net již zabydlel, příliv historie neznalých nováčků zaručí webu rcauta.net opět vysokou návštěvnost, která je navíc definitivně potvrzena jednak díky stále přetrvávajícímu totalitnímu pravidlu (plnícímu stejnou funkci jako rušičky zahraničních rozhlasových stanic za socialismu) nepřipouštět na diskuzi rcauta.net odkazy na konkurenční weby - viz. 4. bod toho, co je na fóru zakázáno: “Ve fóru nejsou povoleny příspěvky týkající se tuzemských konkurenčních webů.” (jeden čas mezi ně patřil tento můj web :-D) a především pak dokonalému vymazání jakékoli připomínky na tyto dramatické okamžiky (v tom jsou admini diskuzního rcauta.net fóra stejně důslední, jako cenzoři za socialismu :-D), vymizí tyto okamžiky z historického povědomí nejenom nezasvěcených nováčků, ale i většiny dlouhodobých RC auto modelářů, takže nově vzniklá diskuzní fóra v podstatě nemají šanci na plnohodnotné přežití :-(
 
V roce 2005 z webu rcauta.net vykázaný Radovan Bryx založil své fórum (teamairspeed.com), které se sice uchytilo jen jako víceméně klubové diskuzní fórum, ale ze kterého se časem vyvinul natolik zdařilý informační web, že se před nedávnem profesionalizoval a proměnil se v plnohodnotný magazín o RC autech RCmagazine.cz.
 
Před pár lety další parta lidí, která se přestala na diskuzi RCAUTA.net cílit lidsky natolik dobře, že si raději založila vlastní demokraticky vedené diskuzní fórum “RC eXperience Forum”. To pak nějakou dobu živořilo, ale protože oproti Teamairspeed nemělo jiné ambice, nakonec zašlo na úbytě.
 
Po právě proběhnuvším posledním “zemětřesení” na webu rcauta.net se chystá opět vznik nového demokratického a podle publikovaných záměrů i moderního diskuzního a informačního webu, a to i s dobrým názvem domény “rcauta.com“, o kterém je i mé následné povídání.
 

 
Jak jsem se zmínil v minulém příspěvku, dosud nejnavštěvovanější RC auto modelářské fórum začalo hledat svou novou podobu, ale zdá se, že půjde spíše o kosmetické úpravy, protože místo hledání cesty, jak nabídnout návštěvníkům co nejpravdivější a co neucelenější informace, z mého pohledu hloupě řeší se jen intenzita výše zmíněné socialistické “rušičky” (tj. do jaké míry nepřipouštět na diskuzi rcauta.net odkazy na konkurenční weby a konkurenční výrobky, aniž by ale bylo konkrétně vyspecifikováno vůči komu konkurenční, tj. je falešně předstíráno, že se jedná o objektivní diskuzi nepropojenou na konkrétní RC modelářskou prodejnu - viz. 4. bod toho, co je na fóru zakázáno: “Ve fóru nejsou povoleny příspěvky týkající se tuzemských konkurenčních webů. . Dále nejsou povoleny odkazy na české e-shopy, které souvisí s modelářstvím.”

Stejně tak se jako dříve místo deklarované vstřícnosti vůči začínajícím modelářům po nováčcích chce, aby se neptali a nejprve použili vyhledávání (viz. bod 4. “Vkládání příspěvků a používání nicků” dočasných pravidel fóra - Řada témat již byla v diskuzích probírána a nemá smysl zakládat stále nová a nová diskusní vlákna na totéž. Všem novým příchozím doporučujeme nejprve použít vyhledávání ve fóru. ). To ale mohu udělat v kterémkoli internetovém vyhledávači, přičemž dostanu ucelenější rešerši a nemusím se omezovat jen na web rcauta.net! Vždyť hlavní půvab diskusního fóra já spatřuji v tom, že mi umožní dostat se ke konkrétní odpovědi bez zbytečného pročítání žvatlavého balastu v již uskutečněných vláknech! :-)

Již v roce 2005 po nepříjemné zkušenosti s tehdejším diskusním fórem rcauta.net opepřené škodolibou záludností tehdejších bigotně (to slůvko není nadávka, je to terminus technikus pro “slepě a nesnášenlivě věřící“) despotických adminů, jsem vyslovil myšlenku, že dříve nebo později vznikne po vzoru encyklopedie Wikipedia, do které může zasahovat kdokoli, a která je přesto z hlediska pravdivostní hodnoty srovnatelná s doposud nejrenomovanější encyklopedií Britanica, tvořenou týmem odborníků, podobná databáze modelářských vědomostí. Prostě ti, které už nebaví odpovídat v diskuzních fórech stále na totéž, tak budou moci učinit již jen jednou, právě do této databáze, a případné další nováčkovské zvídaly by do ní budou moci jen odkazovat :-)

Kdysi jsem se po vzoru RC Encyklopédie webu www.rcchampions.sk pokusil iniciovat vznik čehosi podobného na diskuzním fóru Teamairspeed, ale nenašel se nikdo, kdo by tuto mou myšlenku byl ochoten realizovat :-( Já sám, byť se o cosi takového svým webem pokouším, jsem si vědomý svých limitů, proto jsem zajásal, když jsem se se na webu ASLRacing dočetl, že záměrem nového projektu je:

“Co by asi mělo být samozřejmostí je slušnost, tolerantnost, objektivita a také sebekritičnost. Myslím, že základem fungující diskuse je také věcnost aby nedocházelo k zanesení původně hodnotných myšlenek balastem. Věřím, že všichni, kteří si na nový portál najdou cestu, zde naleznou to co potřebují. Pochopitelně musí ale počítat s tím, že ne vše bude fungovat na 100 a více procent hned, jelikož začínáme takříkajíc na zelené louce. To ale nevidím jako nevýhodu, protože máme možnost vybudovat něco v kontextu doby a něco co bude pokud možno maximálně přehledné a kde půjdou informace efektivně najít (prohledání mnoha stránek na letitém DF za efektivní systém asi považovat nelze).”

Budu proto vývoj tohoto projektu velmi intenzivně sledovat a průběžně tento příspěvek aktualizovat :-)
 

11.4.2011

 
 
 
 


Co je nového u kamarádů:

MoNaKo - MOdelařina NA KOleně
MoNaKo - veškeré informace (nejen) o modelech lodí
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.