Nastavení regulátoru otáček motoru


RC modelu Thunder Tiger ZK-2/ZT-2 1/18 2WD MINI MONSTER/STADIUM TRUCKU RTR
(VELOCI COMPSO ESC, 20A)

 
 
Na posledním závodu Mini Offroad Čelákovice se stalo, že nějaké “bludné proudy” vynulovaly nastavení regulátoru otáček mého “Zetkáčka” a když jsem se ho snažil “resuscitovat” a zjišťoval po okolí, jak postupovat, ukázalo se, že všichni víme, že “je třeba postupně mačkat >>setupovací<< tlačítko a postupně dávat páku plynu na vysílači do poloh plný plyn-neutrál-plná brzda", ale v jakém pořadí, na tom jsme se neshodli :-D
 
A tak nejenom pro sebe jsem se rozhodnul umístit správný postup překladem z originálního návodu sem na svůj web :-)
 
 
 • jako první zapněte vysílač!
   
 • Následující bod v manuálu nenajdete - vynulujte na vysílači vytrimování a veškeré úpravy výchylek “plynu”;
 • Připojte regulátor k napájení (pohonnému akumulátoru) a zapněte ho;
 • Přidržte 3 sekundy sepnuté tlačítko nastavovacího spínače (SET) - měli byste k tomu použít plastový šroubovák dodaný s modelem. Já ho samozřejmě už dávno někde vytratil, takže tady jsem z “pedagogických” důvodů použil párátko z tvrdého dřeva :-)
 • Střídavě zeleně a červeně se rozblikavší informační dioda (LED) potvrzuje, že jste se ocitli v nastavovacím režimu;
 • Ujistěte se, že páka plynu vysílače je v neutrální poloze a opět stiskněte tlačítko nastavovacího spínače;
 • To, že byla poloha páky plynu v neutrálu uložena v paměti regulátoru potvrdí informační dioda tím, že se rozsvítí zeleně;
 • Posuňte páku plynu vysílače do polohy maximální dopředné rychlosti a stiskněte tlačítko nastavovacího spínače;
 • To, že byla poloha páky plynu pro maximální dopřednou rychlost uložena v paměti regulátoru potvrdí informační dioda tím, že se rozsvítí červeně;
 • Posuňte páku plynu vysílače do polohy pro maximální brzdění (resp. zpátečku) a stiskněte tlačítko nastavovacího spínače;
 • To, že byla poloha páky plynu pro maximální brzdění (resp. zpátečku) uložena v paměti regulátoru potvrdí informační dioda tím, že se rozsvítí 3 krát současně červeně i zeleně;
 • Následný trvalý současný svit informační diody zeleně a červeně potvrzuje, že regulátor otáček opustil režim nastavování a je v provozním režimu;
 •  

 • Nyní se můžete, pokud to potřebujete a pokud vám to umožňuje, věnovat ladění hodnot výchylek “plynu” na vysílači

 

15.3.2011


Co je nového u kamarádů: • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.