Jaký je vztah mezi Aktivním a Sklerotickým fatalismem

 

 
Před lety jsem si “vymyslel” (zkompiloval jsem návody moudrých lidí, jak žít spokojený život, tj. vyrovnat se sám se sebou) teorii “Aktivního fatalismu”, což je v principu obdoba “demokratického centralismu”, blahé paměti, tj. diskuse do rozhodnutí, ovšem nikoli se stranou, nýbrž s Osudem.
 
Pojem “demokratický centralizmus” patří do slovníku (stejně jako např. “Darex”, resp. později “Tuzex”, VUML, “nomenklaturní kádr” a řada dalších pojmů, které vám už dnes nic neříkají), který by ale neměl být zapomenut.
 
Je to stejný nesmysl, jako např. “zdravý nemocný”, přesto se o něm za “socialismu” hovořilo s kamennou tváří, jako by to bylo něco naprosto normálního.
 
Co to tedy bylo: teoreticky mohli mít příslušníci jakékoli organizace tzv. “Národní fronty”, ale především to platilo pro Komunistickou stranu, která měla dokonce ke konci i ústavou dáno, že je “vedoucí silou společnosti” (z toho vyplývalo, že se před každou důležitější schůzí - jedno jestli výrobní, odborovou nebo spolkovou - sešli nejprve straníci, aby si řekli, resp. předseda jim sdělil, co ústředí nakazuje, co mají říkat, a pak se sešli ještě jednou, tentokráte doplněni o nestraníky - slyšel jsem o organizaci, kde byl jediný nestranník a kvůli němu se museli ostatní straníci scházet 2x, což je pochopitelně štvalo) na určitý problém z počátku různé názory, nicméně, i když se předstíralo, že rozhodnutí padlo na základě diskuze “dole” (proto demokratický) v momentě, kdy došlo “nahoře” (proto centralismus) k rozhodnutí, museli všichni převzít tento názor. Takže “Demokratický centralismus”.

 
Kamarád pak, v rámci našeho špičkování, začal razit a obhajovat jeho “sklerotický” fatalismus a já, v rámci naší korespondence, vytvořil následující srovnání.
 
Čím jsem starší, tím více mě fascinuje, jak jsme oba měli pravdu:-D
 

 
Úvodem je třeba si vyjasnit jednotlivé fáze obou fatalismů:
 

fáze Aktivní fatalismus Sklerotický fatalismus
1. Něco chci Něco chci
2. Dělám pro to vše, co jsem
ochoten pro to obětovat
Dělám vše
3. Získal jsem něco jiného Něco jsem získal
4. Musím přesvědčit sám sebe, že
to, co jsem získal, je to, co jsem chtěl
Nemohu si vzpomenout, co jsem
chtěl získat
5. Mám radost z toho, co jsem získal Mám radost z toho, co jsem získal

 
 
Jak vidíme ze schématu, první a poslední fáze celého procesu je u obou fatalismů shodná, liší se jen způsob, kterým dospějí od první fáze k té poslední, která je navíc pro duševní zdraví člověka ta nejdůležitější:

Každý, kdo není spokojen s tím, co získal, je minimálně nepříjemný (a navíc velmi často potenciálně nebezpečný) nejenom svému okolí, ale i sám sobě!
 

Podrobme nyní zbylé fáze důkladné analýze:

fáze 2: Tato fáze je pro aktivního fatalistu ztížena o nutnost rozhodnout se, co je a co není ochoten vytčenému cíli obětovat.
fáze 3: Nejhezčí fáze obou cest, dá se přirovnat k vánoční nadílce z dob našeho mládí (pokud jsme nebyli tak hloupí, že jsme rodičům prozkoumali jejich skrýše ještě před nadílkou).
fáze 4: Těžko říci, co je bolestnější!

 
Jak je z uvedeného patrné, obě cesty se od sebe téměř neliší. Dá se říci, že aktivní fatalismus je vlastní především mládí. S přibývajícím věkem dochází k plynulému prolínání obou cest, takže prvky Sklerotického fatalismu postupně nabývají vrchu.
 
Závěrem této úvahy o vztahu mezi Aktivním a Sklerotickým fatalismem proto lze s klidným svědomím zkonstatovat, že se jedná o dvě různé formy téhož.
 

 
Sečteno a podtrženo:
 
Sklerotický fatalismus je jako konečná fáze Aktivního fatalismu současně i jeho nejvyšší formou.
 

 
 
 
 


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.