Výměna zadní pružící jednotky jednotkou Traxas REVO


RC modelu motocyklu
RadioShack Honda CR250R

 
 

Model RC modelu motocyklu RadioShack Honda CR250R je na pomezí mezi modelem a hračkou.
 
Vlastně původně byl lepší hračkou, a teprve zájem modelářů o něj způsobil, že se pro něj začaly vyrábět tuningové díly, jako např. kovová zadní vidlice na obrázku.
 
Já ale zatím zůstávám u původní plastové, a té se také týká mé povídání o výměně pružící jednotky, přičemž je jasné, že vy můžete použít i jinou, než od firmy Traxxas.
 

 

Originální pružící jednotka nemá ani náznak ani třecího tlumení, takže náhrada jakoukoli pružící jednotkou s pružinou odpovídající síly a olejovým tlumičem modelu určitě prospěje.
 
Já použil tlumič i pružinu, které jsem si koupil u RCmodelyaut, přičemž sílu, resp. “barvu” pružiny (viz. značka na koncovém závitu pružiny na obrázku) jsem volil dle následující tabulky. Údajně by vhodnější byla pružina bílé barvy, já měl již z dřívějška k dispozici pružiny barvy žluté.


Tlumič jsem nejprve naplnil olejem, který byl součástí dodávky tlumičů, ale byl příliš řídký, takže jsem ho nahradil tím nejhustším, co jsem doma měl, což byla “400″. Motocykl se vůči mému řidičskému (ne)umění chová zatím dostatečně vstřícně, takže to dále neřeším.
 
Zdůrazňuji, že jak použitý píst tlumiče, olej v něm, použitá pružina i její předpětí je otázkou individuálního nastavení a pokud mě budete někdo následovat, berte, prosím, mnou použité hodnoty jako orientační a spíše jako odrazový můstek pro své odladění.
Tlumič je dodáván sestavený (manuál včetně sestavy je k dispozici zde) a jeho naplnění není nic složitého - po odšroubování horního oka naplníme válec tlumiče olejem, několikrát pomalu zasuneme a vysuneme pístní tyč tak, aby se olej dostal i pod píst a naopak z pod něj unikl všechen vzduch, takže necháme vystoupat případné bublinky k hladině.
 
Nakonec, pokud je to třeba, doplníme olej po okraj pístu, protože se není nutné obávat, že by nezůstala potřebná vyrovnávací vzduchová bublina. To zajistí jednak vhodně tvarované těsnění (na obrázku vlevo nahoře modré barvy) a vypouštěcí otvor - stačí jen dostatečně pomalu zašroubovat a dotáhnout horní oko tlumiče, a to tak, aby stačil odtéci přebytečný olej (obr. vpravo nahoře).
 
Úchytné prvky obou pružících jednotek mají téměř stejné rozměry, takže ta od Traxxasu vyžaduje jen 2 drobné úpravy.
 

 
Tou první je přizpůsobení horního oka tlumiče.
 
Nejprve je třeba odstranit dutý kulový čep. Já použil, jak je patrné z horních obrázků, metodu nijak elegantní, ale účinnou, tj. opřel horní oko o čelisti svěráku sevřené co nejblíže ke kulovému čepu a vytlačil ho šroubem M5 jemným úderem kladiva.
 
Protože je takto získaný otvor horního oka o cca 0,7mm větší, než je potřeba, a navíc je oko zeslabeno vnitřním vybráním po kulovém čepu, vyplnil jsem ho dvousložkovým tmelem a po jeho vytvrzení ho “protáhl” vrtákem o průměru 4,7mm.

 
Druhá úprava spočívá v rozšíření otvoru kyvné vidlice.
 

 
V tomto případě se plastová vidlice jeví jako výhodná:-)
 
Stačí ji jen rozšroubovat a a prohloubit vybrání na obou polovinách stejně.

 
Kompletace zadní kyvné vidlice je také jednoduchá - nejprve se našroubuje čep pružící jednotky …
 

 
… a pak dvěma vruty vidlici sešroubovat
 

Připomínám zásady práce se samořeznými šrouby, tj. v tomto případě především nevyřezávat s každým šroubováním nové závity!
Horní oko pružící jednotky Traxxas je užší než originál, a tak jsem jeho vůli mezi upevňovacími třmenovými segerovými pojistkami vymezil dvěma odstřižky palivové plastové hadičky.


9.10.2008


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.