Zásady práce s akumulátory Li-Poly

(tak, jak jsem je posbíral po internetu)


 
 

 • Akumulátory nabíjejte nabíječkami, které umí pracovat v režimu Lixxx a v modelu používejte regulátor otáček motoru, který umí uhlídat minimální napětí akumulátoru a včas zastavit odběr proudu, protože v provozu nesmí v žádném případě napětí článku překročit 4,2 V při nabíjení a poklesnout pod 3 V. Překročení těchto hodnot znamená s vysokou pravděpodobností nevratné poškození akumulátorů.
 • Pozor na zkrat u jednotlivých článků i sad - požívejte konektory s bezpečně izolovanými kontakty, nenechávejte jednotlivé články jen tak povalovat - např. v zásuvce, kde je může zkratovat volně “poletující” šroubovák.
 • Kontrolujte teplotu článků při nabíjení, vybíjení i skladování. Nikdy by neměla přesáhnout asi 60 stupňů C! Při nabíjení by se články neměly zahřívat vůbec.
 • Lixxx akumulátory nepatří do rukou dětem, ani osobám, které si nepřečetly nebo nejsou ochotny dodržovat obecné zásady práce s nimi.
 • Chraňte články před mechanickým poškozením - vytržení elektrod, propíchnutí. Mohlo by přitom dojít k vnitřnímu zkratu s následnou explozí, ev. požárem.
 • Nepropichujte ani “nafouknuté” články - nafouknutí je známkou vnitřního poškození a článek by se mohl po propíchnutí proměnit v plamenomet.
 • Některé typy článků neobsahují tlakovou pojistku a při nesprávné manipulaci může dojít k výbuchu a následnému požáru!
 • Při nabíjení se nejprve dvakrát přesvědčte, že jste správně nastavili parametry nabíjení (počet článků, nabíjecí proud). Nepoužívejte programy s automatickým nastavením parametrů.
 • Nepřekračujte max. nabíjecí proud 0,7 až 1C (podle typu) akumulátoru.
 • Nepřipojujte na nabíječ podvybité (U < 2,5 V / čl.) akumulátory
 • Nabíjené akumulátory nenechávejte bez dozoru, umístěte je na nehořlavou podložku. V blízkosti se nesmějí nacházet hořlavé předměty nebo kapaliny.
 • Akumulátory nenabíjejte uvnitř automobilu (je to hořlavý předmět!)
 • Pravidelně kontrolujte napětí na jednotlivých článcích sady, zvláště v paralelním zapojení, nemělo by se lišit o více než 0,01 V.
 • Po havárii vyjměte články z modelu, odložte je na bezpečné místo a po několik hodin z bezpečného odstupu sledujte.
 • Před definitivním vyhozením článek zcela vybijte ponořením na 12 hodin do nádoby se slanou vodou.


 


Co je nového u kamarádů: • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.