Náhrada primárního převodu


RC modelu motocyklu Anderson M5 1/5
 
 
Následující návod není popisem ideálního řešení daného problému. Nicméně, nemáte-li k dispozici originální náhradní díly, jedná se o řešení nejenom možné ale, jak si ověřuji ve své praxi, i řešení fungující :-)
 
 

Při jednom ze skoků s modelem v duchu freestyle, resp. přesněji při dopadu modelu :-D, jsem poškodil hnané kolo jeho primárního převodu.

 
Dopad modelu byl totiž tak nešťastný, že kolo v místě zeslabení povolilo a rozpadlo se na dva kusy.

Kolo je totiž na hřídeli nasazeno podobně jako např. podvozková kola levnějších modelů aut malých měřítek, tj. kroutící moment mezi hřídelem a kolem přenáší čep volně zasunutý do díry kolmé na hřídel a procházející jeho osou - na obrázku je označena šipkou. Čep se při pádu po destrukci ozubeného kola samozřejmě vytrousil a nenávratně ztratil :-)

Proti axiálnímu posuvu je pak kolo zajištěno pojistným kroužkem (”ségrovkou”) - ten se na hřídeli udržel :-D
 
Sobě pro potěchu jsem si určil modul ozubení:
 
pastorek: d=12mm, 13 zubů
kolo: d=54mm, 54 zubů
 
modul= 12/(13+2) = 54/(65+2) = 0,8 mm

 

Vzhledem k tomu, že mám svůj “modelářský šuplíček” plný různých ozubených kol a pastorků GM Racing dpi 48, rozhodl jsem se je použít. Mj. i proto, že je k dispozici velká variabilita počtu zubů jak pastorků, tak ozubených kol, což dává mnohem větší možnost k odladění vhodného převodu dle použitého motoru. Nic mi pak nebude bránit v tom využít nabídky výrobce, který jako tuningové díly nabízí jednak ozubené kolo v kovovém provedení a k tomu pak pastorky s počty zubů odstupňovanými po jednom od 10 do 16 (převodový poměr 1/5,4 až 1/3,75), zakoupit potřebné mechanicky odolné díly pro mnou takto odladěný převod :-D

 
K uchycení ozubeného kola jsem použil unašeč Thunder Tiger (katalogové číslo PD6294)
 
POZOR: s tímto unašečem lze použít pouze ozubená kola s počtem otvorů pro uchycení dělitelným 3 (nikoli HPI!)
 
A i když zuby dpi 48 (modul zubu je 0,529 mm) jsou dost subtilní, pokud správně nastavíte minimální zubovou vůli a budete pracovat s pákou plynu s citem, je šance, že vám plastové ozubení hnaného kola nějakou dobu vydrží :-)

 
Protože nemám k dispozici soustruh, abych tento unašeč zbavil v tomto případě nepotřebných výstupků, vyřešil jsem jeho “konflikt” s lexanovým krytem primárního převodu tím, že jsem kryt vypodložil třemi vrstvami pryže tloušťky 1mm
 

 

1.4.2010


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.