Jak určit modul ozubeného kola


 
V rámci úprav terénního RC modelu motocyklu RadioShack Honda CR250R jsem byl postaven před problém nahradit opotřebovaný ozubený pastorek hnacího motoru.
 
A tak jsem se vydal do učebnic oživit své znalosti o zákonitostech geometrie ozubených převodů.
 

 
Samozřejmě, že stejně jako řidič pro úspěšné nastartování motoru svého automobilu nepotřebuje vědět nic z teorie motorů a stačí mu informace, kde je startér motoru a zda a kam má lít benzin nebo naftu, není důvod zahlcovat vás teorií ozubených převodů. Přesto se bez několika pojmů neobejdeme:

 • tím prvním je modul m, což je pomyslné číslo, které je společně s počtem zubů z určující pro všechny důležité rozměry a tvary ozubení toho kterého kola
 • z obrázku je patrné, že se ozubena kola vůči sobě odvalují, jako by po válci s průměrem d. A kružnice, která obvod tohoto válce na výkresu zobrazuje se nazývá roztečná kružnice a platí pro ni následující matematická závislost
   
  d = z.m
   
 • spíše pro zajímavost se zmiňuji o patní kružnici, jejíž průměr se obvykle značí df. Pata zubu, tj. hmota od roztečné kružnice směrem ke středu ozubeného kola, bývá 1,25 násobkem modulu, to proto, aby hlava zubu, která je jednonásobkem modulu, nenarážela na patu zubů protilehlého kola
 • Pro náš účel nezbytná je ale kružnice poslední, kružnice hlavová, pro jejíž průměr platí následující matematická závislost
   
  da = (z+2).m
   
  jednoduchou úpravou pak dospějeme ke vzorečku, díky kterému nám pro určení modulu zubů postačí spočítat jejich počet a změřit hodnotu vnějšího průměru kola, tj. průměru hlavové kružnice.
   
  m = da/(z+2)

 
Jako příklad může posloužit výše zmíněný převod:
 
pastorek má 13 zubů a vnější průměr (průměr hlavové kružnice) 12 mm, takže
 
m = 12/(13 + 2) = 12/15 = 0,8 mm
 
hnací kolo má 60 zubů a vnější průměr (průměr hlavové kružnice) 49,5 mm, takže
 
m = 49,5/(60 + 2) = 49,5/62 = 0,798 = 0,8 mm
 

 
Sečteno a podtrženo:
 
Tato rada není univerzální (údajně ne každý výrobce modelů dodržuje normou doporučené hodnoty modulů ozubení, zvláště pak pro hodnoty menší, než 1), ale dává značnou šanci určit jaké hnací kolo k neznámému pastorku, nebo naopak, je potřeba přiřadit.
 
Pokud vám tedy dle tohoto návodu vyjde nějaké číslo s příliš mnoha desetinnými místy, je pravděpodobné, že bylo vyrobeno v palcových mírách. Pomocí téhle převodní tabulky můžete určit, jaké má “pitche”.

 
29.5.2008


Co je nového u kamarádů: • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.