Volba vhodné kombinace elektromotor - regulátor


aneb
 
Když regulátor nereguluje 

 
Po dlouhé době vám tu nabízím opět typickou “objevenou Ameriku”, minimálně podle toho, že se skoro stydím ji tu napsat, abych se nestal cílem pohrdavých pohledů i výkřiků “pravých” modelářů: “to, cos tu napsal, to PŘECE ví každý! A navíc je patrné, že tomu nerozumíš!”:-D
 
Doznávám, že nerozumím, ale kdo se chce dozvědět více, ať si třeba přečte Wikipedii.
 
Nicméně díky tomu jsem dodatečně pochopil rozčilení prodavače nad mou neodbytnou snahou koupit od něj “nějaký podobný” elektromotor tomu, který jsem mu ukazoval a který jsem před tím vyňal z RC modelu motocyklu RadioShack Honda CR250R. Přičemž ten motor byl bez jakéhokoli označení a já ve své “elektronaivitě”:-D se domníval, že rozhodující je “voltáž”, tvar a rozměry.
 
Jakkoli je tedy následující informace primitivní a povrchní, její zásadní význam se dá přirovnat k informaci, že do nádrže automobilu nestačí lít “palivo”, ale že je třeba rozlišovat podle druhu motoru mezi benzínem a naftou!:-D
 
 

Jistě si řada z vás vybaví tento schematický obrázek principu stejnosměrného motoru, kdy elektrický proud přivedený uhlíky nebo “kartáčky” na komutátor prochází smyčkou (”závitem”) a vytváří kolem něj magnetické pole, které se “opře” o magnetické pole, vytvářené mezi póly obvykle permanentních magnetů, takovým způsobem, že se v něm roztočí.
 
Za svůj život jsem v rámci jejich údržby rozebral nejeden stejnosměrný elekromotor, a tak vím, že komutátor se nesestává pouze z jednoho, ale z mnoha párů plošek, protože velikost síly, kterou se o sebe obě magnetická pole “opírají”, se pohybuje v rozmezí nuly až maxima a její momentální hodnota je dána úhlem, pod kterým smyčka statické magnetické pole protíná.
 
Větší množství plošek na obvodu komutátoru, resp. smyček vinutí rotoru, umožňuje, aby se magnetické pole vytvářelo pouze ve smyčce, která je vůči statickému magnetickému poli natočena co nejvýhodněji.
 
Co jsem ale netušil (resp. zapomněl - nebo se nikdy nenaučil, protože jsem nejspíš v ten moment “řešil” se spolužákem “něco důležitého”, tj. vyučujícího “vyrušoval mluvením”, což byla má nejčastější poznámka v “žákovské knížce”:-D), je ta skutečnost, že čím méně závitů, tím je motor “rychlejší”

Omlouvám se za nepřesnost převzatou odposlechem z úst modelářů, protože kamarád, který rozumí “elektronům”, mě ujistil, že z fyzikálního hlediska se bez ohledu na počet “závitů” motory točí stejně rychle.
 
Z něčeho ale ta touha mít co nejménězávitový motor, aby byl můj model nejrychlejší, pramenit musí! Ale nechtějte po mě, abych vám to vysvětlil!:-D

 
ale tím je i náročnější takový motor uregulovat!
 

 
Sečteno a podtrženo:
 
Při koupi, resp. instalaci, elektromotoru, a především regulátoru, kterým chcete ovládat jeho otáčky, je třeba mít na mysli, že příslušný regulátor musí umět zvládat počet závitů (smyček) zvoleného elektromotoru (obvykle je tato jeho schopnost uvedena na obalu nebo v návodu k použití).
 
Obecně pak platí, že čím levnější je regulátor, tím ménězávitový motor nedokáže uregulovat. A naopak - čím méně závitů má vámi použitý motor, tím kvalitnější k němu musíte použít regulátor.
 
Tato “zákonitost” pak platí i pro modelářské střídavé motory.
 

 

11.5.5008


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.