Návody k použití

Jakkoli se nabízelo jako název rubriky slůvko “manuály”, má láska k češtině zvítězila:-)

Čím jsem starší, tím stále více opouštím praxi svého mládí, kdy číst návod k použití mě ponižovalo, a tak jsem se k jejich čtení uchyloval až v momentě, kdy jsem patřičnou věc totálně “rozšteloval” - já ji ve skutečnosti uvedl do stavu, který dokonale popisuje zvukomalebné slůvko, které zní podobně, ale svým vyzněním je mnohem výstižnější!:-D

Tím, jak se můj modelářský park rozrůstá a s ním i množství nezbytného příslušenství, stále častěji se mi stává, že potřebuji nahlédnout do návodu k použití toho kterého zařízení. A jakkoli se snažím mít je na jedné hromadě, pak při vyhledávání se dle “zákona padajícího krajíce”, který (ten krajíc) padá vždy tou namazanou stranou na zem, a který (ten zákon) znali naši předkové mnohem dříve, než jak ho pak popsal a rádoby objevil jakýsi Murphy!:-D, je příslušný návod buď na konci hledání, nebo právě on jediný mezi ostatními návody k použití chybí!:-D

Rozhodl jsem se proto postupně shromažďovat na tomto místě jakékoli návody k použití, se kterými se setkám. A to předevší proto, abych z tohoto místa mohl čerpat vědomosti já sám, ale také pro všechny, kteří se nějakým způsobem dostanou k příslušnému zařízení, aniž by k němu obdrželi návod k použití a zjistí, že výrobce ho už z internetu i s prezentací svého starého výrobku stáhnul.


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.