Návod na sestavení


stavebnice RC modelu závodního speciálu motocyklu PH design PH 08 1/5
 
 
Stavebnice umožňuje jak levný, přitom ale vysoce kvalitní upgrade v Česku běžně dostupného RC modelu motocyklu Thunder Tiger Duccati 999, tak i náročnějším majitelům stavebnice postavit si model dle svých představ, ev. dle své “kapsy”. Proto stavebnice neobsahuje kola, přední vidlici, motor, RC soupravu ani elektroniku. V prvním případě lze použít prvky RC modelu motocyklu Thunder Tiger Duccati 999, ve druhém případě si pak může majitel stavebnice opatřit prvky své, aniž by musel cokoli ze stavebnice vyhodit, jak je to běžné při tuningu RTR sestav.
 

Stavba modelu není určena začátečníkům. Úspěšná kompletace modelu vyžaduje od toho, kdo ji provádí, jak alespoň základní zkušenost s tímto druhem modelů, tak i existenci “bastlícího šuplíku” a současně schopnost alespoň minimální technické kreativity, bez kterých se nezbytná improvizace při zabudovávání jím použitých prvků neobejde.
 
Stavebnice obsahuje bočnice z “uhlíku” s předpřipravenými otvory a nalisovanými ložisky a páku serva řízení z téhož materiálu. Dále jsou její součástí, kromě, zadní pružící jednotky, ložisek a nezbytného spojovacího materiálu, z duralu vyrobené zadní kyvná vidlice, držák přední vidlice a držák motoru.
 


 

Při montáži samotné stavebnice využijeme následující nářadí:

 • modelářské šroubováky s šestihrany 2 a 2,5 mm;
 • modelářský nástrčný klíč;
 • ruční brusku nebo pilku na železo a jehlové pilníky;
 • nůžky;
 • výtvarnický nůž nebo skalpel.

.

Montáž zahájíme kompletací pravé bočnice.
Pomocí 3 šroubů M3×16 a prostřednictvím 3 distančních válečků dlouhých 5mm připevníme k bočnici držák motoru.
 
Orientujeme ho, jak je patrné z obrázku napravo, drobným vybráním dopředu a nahoru.
 
Šrouby přichytíme, jak je patrné z obrázku vpravo dole, dvakrát pomocí podložky a samojistící matice. Zadní šroub zašroubujeme do jednoho z kratších (30mm) spojovacích válečků.

 
Pomocí dvou šroubů M3×5 a dvou podložek připevníme domeček ložiska.
 
Třemi šrouby M3×8 a třemi podložkami pod jejich hlavami připevníme plastový díl vymezující polohu krku řízení. Je třeba postupovat s citem, protože do plastu jsou závity již vyříznuty.
 
Pomocí dvou šroubů M3×8 a dvou podložek připevníme k zesílené části bočnice držáky padáku.
 

Šroubem M3×8, dvěma podložkami a samojistící maticí přichytíme (zatím spoje zcela nedotáhneme!) sedlovou část k bočnici.
 
Pomocí šroubů M3×8 a podložek (ke každému válečku po jednom kusu) pevně připevníme zbylé spojovací válečky - pro sedlovou část použijeme delší válečky (34mm), přičemž jediný silnější propojovací váleček z celé sady, který má v sobě kolmý otvor, umístíme až na zadní konec modelu.

 
 
UPOZORNÉNÍ:
 
Pokud nepoužijete nízkoprofilové servo, je rozumné v tento okamžik (před spojením obou bočnic rámu modelu), nainstalovat servo řízení, tj. naměřit, odvrtat otvory (stačí 2, ležící na úhlopříčce) a servo připevnit k bočnici.

 
Tady je ukázka uplatnění páky serva řízení.

 
Zkompletujeme levou bočnici, tj.
 

 • stejně jako u pravé pomocí dvou šroubů M3×5 a dvou podložek připevníme domeček ložiska.
  UPOZOTNÉNÍ:
  Některé řetězové sady mohou narážet na konce šroubů vystupujících z domečku ložiska. Je proto rozumné tyto konce buď upilovat nebo šrouby pod hlavami více vypodložit.
 • Třemi šrouby M3×8 a třemi podložkami pod jejich hlavami opatrně připevníme plastový díl vymezující polohu krku řízení.
 • Dále pomocí dvou šroubů M3×8 a dvou podložek připevníme k zesílené části bočnice držáky padáku.
 • A nakonec šroubem M3×8, dvěma podložkami a samojistící maticí přichytíme sedlovou část k bočnici, které k sobě opět zatím zcela nedotáhneme.
 

Pomocí dvou párů šroubů M3×8 (bez podložek!) připevníme stojiny přepákování pružící jednotky k zadní kyvné vidlici.

 

Kompletaci rámu modelu zahájíme nasunutím osy zadní kyvné vidlice do ložiska pravé bočnice. Osu orientujeme tak, aby konec s delší částí od ploché drážky (slouží k uchycení ozubeného kola) směřoval napravo vně modelu.
 
Z vnitřní části rámu nasuneme na osu jednu z vymezovacích podložek.

 

Na osu pak nasuneme zadní kyvnou vidlici stojinami přepákování vzhůru a přidáme další vymezovací podložku.

 

Šroub M4×40 s podložkou zasuneme do pravé bočnice v místě s plastovým dílem vymezujícím polohu krku řízení a nasuneme na něj krk řízení tak, aby se, jak je to patrné na obrázku, shora dotýkal jednoho ze spojovacích válečků.

 

Nyní pomocí šroubů M3×8 a podložek (ke každému válečku po jednom kusu) přišroubujeme prostřednictvím spojovacích válečků levou bočnici k pravé.
 
Šrouby pouze jemně dotáhneme tak, aby bylo možno přiložením a přitlačením k rovné desce (viz. obrázek napravo) rám srovnat a usadit.
 
Teprve pak šrouby definitivně pevně utáhneme.

 

 
Maticí M4 přes podložku přitáhneme, díky šroubu M4×40, plastové díly ke krku řízení pevně, ale tak, aby při použití síly umožnily krku rotační pohyb kolem šroubu.
 
Kombinace dvou otvorů v krku řízení a šroubu M3×38 (plus 2 podložky a samojistící matice) s vymezovacími válečky, který nahoře spojuje bočnice, počítá se sestavením patrným z obrázku vpravo.
 
Otvor se závitem M3 (obr. vlevo nahoře) slouží k našroubování opěry pružiny (která je stejně jako prvek s trnem k uchycení horní části kapotáže, součástí RC modelu motocyklu Thunder Tiger Ducati 999 - název “FR BODY POST”, kat. číslo PD 6297)
 
Otvor se závitem M4 (obr. vpravo nahoře) je určený pro “červík” M4, kterým lze měnit geometrii přední nápravy modelu (konkrétně hodnotu “stopy” - závleku)

 

Teď už zbývá jen zabudovat do modelu zadní pružící jednotku
 
Do horního oka pružící jednotky se nasune držák, tj. váleček se sadou tří O-kroužků, které vymezují prostor mezi válečkem a horním okem pružící jednotky.

 
Změříme vzdálenost krajů oka k bočnicím rámu a z plastové trubičky ostřihneme o cca 1 mm delší kousky, které po zabudování horního úchytu pomocí šroubů M3×8 a podložek do rámu zafixují polohu pružící jednotky (obrázek napravo).

 

 
Podobně postupujeme i s připevněním spodního oka pružící jednotky.
 
K vymezení jeho polohy však nepoužijeme plastovou hadičku, ale tenkostěnnou kovovou trubičku, která je také součástí obsahu stavebnice

 

Pokud jste dospěli při montáži až sem, máte před sebou velice kvalitní základ, který čeká již jen na doplňky. kterými ho vybavíte - buď je převezmete z modelu Thunder Tiger Ducati 999, nebo mu dopřejete to nejlepší, co ve světě seženete:-)
 
Ve vašem následném snažení vám přeji maximální úspěch.

 

15.4.2008


Co je nového u kamarádů: • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.