Chudák Sv. Valentýn, kdyby věděl …

 
Už se na mě zase ze všech médií, včetně komerčního spamu v mailové schránce, začíná valit reklama na svátek svatého Valentýna ”

A protože už něco pamatuji, s (trošku předstíraným) údivem spíš než zjišťuji, se ujišťuji, že se časem mění jen kulisy, ale chování lidí zůstává stejné, takže mé pocity se ve své podstatě nijak neliší od těch za “socialismu”, kdy jsem byl neméně nepříjemně zahlcován s blížícím se 8. březnem kampaní v souvislosti s MDŽ. A tak, ať se snažím, jak se snažím, nevidím mezi vnějšími projevy obou “svátků” jediný zásadní rozdíl.

Podobně jako komunistický režim sebral svátek ženám a nechal ho sloužit ideologii, tak kapitalistický režim sebral svátek zamilovaným, kterých je oproti zbylé populaci jen zanedbatelná hrstka, a nechává ho sloužit zisku.

Jediný rozdíl tak vidím jen v plné emancipaci, protože svátek sv.Valentýna umožňuje nejenom mužům, ale zástupcům obou pohlaví, kteří skutečnou lásku (což je z mého pohledu záležitost veskrze niterná a intimní) ke svému partnerovi nahrazují více nebo méně afektovanou vnější reakcí, se tento den “realizovat” naplno:-D

Drobné pozitivum tohoto svátku pak spatřuji snad jen v tom, že svátek sv. Valentýna umožňuje těm nesmělým, kteří jsou nikoli již “milujícími”, ale opravdu “zamilovanými” (neboť svátek svatého Valentýna je deklarován jako svátek zamilovaných a zamilování je jen kratičkým počátečním obdobím lásky) usebrat se a 14. února najít dostatek odvahy k tomu, dát najevo netušícímu (nebo tušícímu, ale dosud neoslovenému) objektu jejich touhy, právě tuto svou touhu. Takových jedinců je, věřím, ale tak málo (skutečná láska je, podle mého, záležitost veskrze niterná a intimní), že jejich tzv. cílovou skupinou balík valentýnské reklamní kampaně zcela pomíjí. Není divu, protože ti skutečně zamilovaní, kteří si to již řekli, prožívají od okamžiku svého vzájemného vyznání svátek svatého Valentina každý den, a to až do okamžiku, kdy se jejich zamilování přetaví v lásku:-)

Mj. i proto je z mého pohledu tento svátek stejně nesmyslný jako všechny davové akce na povel (silvestr, den matek, MDŽ blahé paměti apod.). Já osobně se snažím využít každé chvíle a situace k chování odpovídajícímu takovýmto akcím a odmítám čekat až na příslušný den, kdy je mi to buď “povoleno” nebo ode mně očekáváno!:-D

Každopádně těm opravdu zamilovaným nesmělým přeji, aby se jim dnešek vydařil, tj. našli odvahu se vyjádřit, a především, aby jejich cit byl opětován:-)

 
14.2.2008


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.