Porovnání letových a mechanických vlastností


RC modelů mikro vrtulníků PiccoZ a Robocopter 2.4GHz RTF
 
 
 
V úvodu nemohu, než zopakovat mou oblíbenou modifikaci známého výroku: “Ukaž mi své modely a já ti řeknu, jaký jsi člověk” :-D
 
RC model mikro vrtulníku Picco Z jsem si doslova a do písmene zamiloval, a to tak, že jsem řadu exemplářů rozdal svým blízkým a kamarádům (obdarovaný není ten, kdo dostává, ale ten, kdo dává), a těší mě, že někteří z nich ho jako já používají místo čínských meditačních kuliček:-D
 
Proto, když jsem zahlédl nabídku RC modelu mikro vrtulníku Robocopter (především pak tu část popisující jeho dálkové ovládání v pásmu 2,4GHz), neváhal jsem ani chvilečku a model jsem si objednal.
 
Od samého počátku se ale nemohu ubránit srovnávání těchto dvou modelů a, marná sláva, vychází mi z toho, že kromě RC soupravy, ve všem ostatním vede PiccoZ.
 
 

Kdyby nebylo dálkového ovládání, neváhal bych ani chvilku a RC model mikro vrtulníku Robocopter bych bez lítosti odložil do šuplíku a už se k němu nevracel:-) Jenomže ono existuje, a tak prahnu po jediném, udělat z Robocoptera PiccoZ s RC soupravou z Robocoptera - na obrázku je velmi primitivní pokus. Kupodivu ale funkční, takže se touto cestou rozhodně vydám
 

Vysílač RC soupravy modelu Robocopter (obr. vpravo nahoře) je velice příjemný do ruky a, kromě toho, že si RC souprava díky pásmu 2,4 GHz umí “pohlídat”, aby nikoho nerušila, ale ani nebyla rušena (tudíž se nemusíte starat o to, kolik a jakých modelů je nebo bude provozováno v místě, kde chcete létat - oproti 3 možným frekvencím u modelu PiccoZ, kdy frekvence je neměnně dána konkrétnímu modelu, takže si musíte koupit model s příslušným nastavením - A, B nebo C), je i mnohem přesnější, takže model je poslušnější a lépe a snáze se ovládá. Ale především je zcela nezávislá na světelných podmínkách (na prudkém slunci PiccoZ přestane poslouchat i ve vzdálenosti cca 2 metrů) a věřím výrobci, že má dosah cca 30 m.
 

Konstrukce obou modelů je, jak je patrné z obrázku (horní kostra patří modelu PiccoZ), vlastně totožné a jen se liší velikostí rotoru a délkou ocasní části, které jsou u Robocoptera o 20% větší, než u PiccaZ.
 
Navzdory tomu se konstruktéři RC modeu mikro vrtulníku Robocopter vzdali prvků, které zvyšují mechanickou odolnost RC modelu mikro vrtulníku PiccoZ. Dokonce mám subjektivní pocit, že i plastový kompozit Robocoptera nemá kvalitu hmoty, ze které je kostra PiccaZ
 
Za zmínku, a to pochvalnou, ale stojí u modelu Robocopter maketa difuzoru z kladívkového papíru, která účinně chrání zadní vrtulku před mechanickým poškozením, takže se dá předpokládat, že ji nebude třeba tak často (pokud vůbec), měnit, jako je to třeba u PiccaZ.
 
Další pochvalu si model Robocopter zaslouží za použití kovového pastorku, který pohání převod hlavního rotoru, a většího akumulátoru, který je ale nezbytností, aby větší model dosáhl srovnatelných letových časů s modelem PiccoZ.
 
Vyloženě konstruktérskou třešničkou na dortu je pak u modelu Robocopter vtipné posuvné závaží na nosníku ocasu, jehož polohou si určuji polohu těžiště modelu a tím i jeho dopřednou rychlost, což je u modelu PiccoZ naopak velice obtížné.
 
Tím jsem ale svou chválu vyčerpal.

Jak je patrné z obrázků, zatímco protažený tvar makety kabiny PiccaZ (nahoře vlevo) na relativně dlouhém rameni podpírá a zpevňuje tenký nosník ocasu a výrazně tak snižuje namáhání nejexponovanější části kostry modelu, kde se nosník rozvětvuje do vidlice, konstruktéři modelu Robocopter se takové možnosti vzdali. Při případné kolizi tak může destrukční síla využít celého o 20% delšího ramene páky (ocasu modelu), které je navíc ještě částečně prodlouženo maketou difuzoru, takže nemusí být ani moc velká, aby došlo k destrukci rámu, což se mi potvrdilo hned při jednom z prvních letů:-(

 
Navíc tenký nosník ocasu modelu PiccoZ je po celé délce zpevněn fólií vytvářející směrově stabilizující lem, nosník osasu modelu Robocopter zůstává holý a jen otázkou času, kdy při nešťastné souhře nepříznivých faktorů, ať při pádu nebo při manipulaci s ním, dojde k jeho zlomení.

Další výrazný rozdíl v konstrukci obou modelů z hlediska jejich mechanické odolnosti spočívá i ve tvaru a materiálu makety kabiny, resp. kosmonauta. Přitom je nutné si uvědomit, že síla, kterou je model odmrštěn od stěny prostoru, kde létá, u modelu Robocopter odpovídá o 20% delšímu rameni tvořenému listem jeho rotoru, oproti modelu PiccoZ.
 
Zatímco tvar makety kabiny PiccaZ (nahoře vlevo) je kompaktní bez zbytečných výstupků a samotná maketa je pak vytvořena z EPP, což je materiál pevný, ale pružný, takže při dopadu na ostré hrany částečně pohltí energii dopadu, aby se pak vrátil k původnímu tvaru, tvar makety kosmonauta modelu Robocopter je plný výstupků, které se nabízí jak k případnému ulomení, tak především k vytváření ramen pák násobících destrukční síly na jejich koncích - jakkoli jsou např. dráty zadní opěrky pružné, přesto je, z mého pohledu jejich základna, která je vlepena do makety kosmonauta, příliš malá, aby časem nedošlo k jejímu vylomení.
 
A hovořím-li o lámání a vylomení, pak proto, že pěnovému polystyrénu, byť je velmi hustý, ze kterého je maketa kosmonauta, chybí pružnost, takže při dopadu na hranu dojde buď k jeho nevratnému promáčknutí nebo ulomení - první se nalomila při jednom z pádů pravá ruka kosmonauta, kterou jsem definitivně ulomil (stejně jako pak i levou), když jsem několikrát rozebíral a pak zase skládal maketu kosmonauta ve snaze opravit kostru modelu.
 
Poslední, o čem se zmíním, je uchycení pomocné stabilizující vrtule k hlavnímu rotoru.
 
Zatímco u modelu PiccoZ (viz. obr. vlevo nahoře) je uchycena symetricky pomocí dvou táhel, konstruktéři modelu Robocopter zvolili variantu asymetrickou, která i při seřízeném modelu vede při některých přechodových režimech k nestabilnímu rozvibrování soustavy hlavní rotor - stabilizátor. Stačí ale nepatrné vyosení v důsledku např. mechanického poškození vlivem nárazu rotoru na stěnu nebo pádu modelu (což jsou situace, kterým se v podstatě nelze vyhnout) a toto asymetrické uspořádání pak výrazně přispívá k trvalé vibraci modelu při letu.
 
 
Sečteno a podtrženo:
 
Jak jsem byl modelem RC modelu mikro vrtulníku Robocopter nadšený při pročítání jeho technických parametrů, tak při první manipulaci s ním se objevily rozpaky nad jeho mechanickou odolností, ale jeho letové vlastnosti mě stále uchvacovaly. Bohužel jen do okamžiku prvního razantnějšího pádu. Od toho okamžiku jsem při létání s ním ztratil uvolněnou bezstarostnost, kterou pociťuji při létání s RC modelem mikro vrtulníku PiccoZ. Nejspíš i to bylo příčinou vzniku pádu modelu, který vedl k jeho fatální destrukci …
 
A tak jediné, co mluví ve prospěch RC modelu mikro vrtulníku Robocopter, je jeho RC souprava v pásmu 2,4GHz, pro kterou stojí za to si ho pořídit. Nicméně s vědomím, že dokončím to, co si tvůrci nejspíš nemohli dovolit, aby nebyli obviněni z plagiátorství, tj. přestavím ho na PiccoZ:-)
 
No a pak ještě stojí za to zachovat vtipné posuvné závaží na nosníku ocasu, jehož polohou si lze u RC modelu mikro vrtulníku Robocopter určovat polohu těžiště modelu a tím i jeho dopřednou rychlost.
 

28.1.2008


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.