Blahopřání soudruha ANDROPOVA

Jménem Kolegia, pracovníků Výboru státní bezpečnosti vřele a srdečně blahopřeji Vám, členům Kolegia a všem pracovníkům ministerstva vnitra ČSSR k významnému jubileu - třicetiletí Sboru národní bezpečnosti Československa.

Sbor národní bezpečnosti, vybudovaný v dubnu 1945 v podmínkách úporného boje, plnil složité úkoly v boji proti nepřátelům republiky. V období rozhodujícího střetnutí s buržoazií v únoru 1948 na žádost komunistické strany Sbor národní bezpečnosti pevně vystoupil na ochranu revolučních vymožeností dělnické třídy a všech pracujících Československa.

V posledních letech československé bezpečnostní orgány vedly aktivní boj s vnitřní reakcí, rozvědkami imperialistických států a jejich ideologickými centry - se všemi nepřátelskými silami, které se snažily narušit socialistickou výstavbu.

Nyní, když československý lid ve své zemi úspěšně pracuje na výstavbě vyspělé socialistické společnosti, kdy se Československo společně s dalšími bratrskými zeměmi snaží o další upevnění semknutosti a všestranný rozvoj socialistického společenství, bojuje za uvolnění mezinárodní napětí a nastolení trvalého míru na zemi, MV ČSSR pod vedením KSČ přispívá k zajištění bezpečnosti své vlasti, záštity socialismu.

Naše strany a národy, naše bezpečnostní orgány spojuje mnohaleté bojové přátelství a všestranná spolupráce, založená na pevných principech marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu. Jsme pevně přesvědčeni, že vytvořené bratrské vztahy mezi bezpečnostní orgány našich zemí jsou zárukou nových úspěchů při řešení společných úkolů v boji s podvratnou činností nepřítele, v zájmu Československa, Sovětského svazu a celého socialistické společenství.

V tento slavnostní den přeji Vám, soudruhu ministře, i celému kolektivu ministerstva vnitra Československa další úspěchy v čestné a odpovědné práci pro zajištění bezpečnosti Vaší vlasti pevné zdraví a štěstí v osobním životě.

S komunistickým pozdravem

Předseda Výboru státní bezpečnosti

při Radě ministrů SSSR

J. V. ANDROPOV v. r.

8. dubna 1975

Moskva


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.