Nastavení zubové vůle


nejen RC modelu Thunder Tiger ZK-2/ZT-2 1/18 2WD MINI MONSTER/STADIUM TRUCKU RTR
 
 
Jakkoli se mi “můj” způsob nastavování zubové vůle vcelku osvědčuje, a u modelu TeamLosi Micro-T Stadium Truck RTR 1/36 je dokonce jeho použití nezbytné, při nastavování zubové vůle u mého “zetkáčka” se mi neosvědčil - během loňské sezóny se mi podařilo “očesat” 3 ozubená hnací kola, přičemž rachtavý zvuk převodu, projev to poškození některých zubů ozubeného hnacího kola, byl, navzdory mému téměř neutuchajícímu seřizování zubové vůle, v podstatě trvalým projevem jízdy (nejenom) mého modelu.
 
Jako již tolikrát, obrátil jsem se na Pavla Holuba o radu, a jako již tolikrát, ukázala se jeho rada stoprocentně účinná, protože tuto sezónu jsem nemusel na nastavení zubové vůle, s výjimkou úvodního nastavení, sáhnout ani jednou, přičemž můj model si doteď uchovává kultivovaný tiše svištivý zvuk převodů.
 
A protože ne každý se má možnost Pavla zeptat, nabízím jeho radu všem návštěvníkům svého webu.
 
 
 
Jako vše geniální, je i toto řešení velice prosté a jednoduché, ale přitom maximálně účinné:-)
 

Oproti klasickému nastavování na tloušťku kancelářského papíru, vychází toto řešení z reality, tj. že ozubené hnací kolo není dokonale kruhové, ale že je to ve skutečnosti více nebo méně “šišoid”. Je to dáno jednak tím, že se nejedná o obrobek, ale plastový odlitek. V nemalé míře se pak na této skutečnosti podepisuje i způsob uchycení na hnací hřídel pomocí dalšího hrubého odlitku.
 
Smyslem tohoto způsobu nastavení je docílit téměř nulové vůle v místě, kde je hnací kolo nejblíže pastorku, protože na zbylém obvodu kola bude zubová vůle nejenom dostatečná, ale především ne zbytečně veliká, protože nejmenší dosažitelná, aniž by došlo k narušení funkce převodu.
 
Postup je následující:
 

  • Otáčením kola o 360 je třeba nalézt a označit si místo na obvodu kola s nejmenší vůlí mezi kolem a pastorkem (žlutá šipka).
  • Ošetřete závity šroubů (červené šipky) proti samovolnému uvolnění nějakým chemickým přípravkem (např. LOCTITE).
  • Mezi ozubení pastorku a hnacího kola v místě nejmenší vůle, které jste si předem dohledali a označili (žlutá šipka) vložte cigaretový papírek (já, jako ortodoxní nekuřák použil ze svého “bastlícího šuplíku” tzv. průklepový papír, který je podobně tenký), vší silou přimáčkněte pastorek na hnací kolo a šrouby, přichycující motor s pastorkem (červené šipky), utáhněte tzv. “na krev”.
  • Vyjměte papír, kterým jste vymezovali zubovou vůli a zkontrolujte, zda je vše mechanicky v pořádku.
     
    Je rozumné tuto kontrolu provádět vždy, když model absolvoval větší mechanické namáhání - např. při prudkém nárazu na překážku (především při couvání), eventuálně příliš mnoho “kotrmelců” při jednom dopadu a pod. A pokud je to třeba, zubovou vůli znovu nastavit.

 

24.3.2009


Co je nového u kamarádů:  • Žádné novinky nejsou dostupné.
RC.305
RC.305 - stránky věnované RC autům, scale a expedicím.