Mé první lehokolo konstrukce “Havelík”

Podařilo se mi prodat mé první lehokolo, a protože mi přineslo do mého života mnoho doposud nepoznané radosti, věnuji mu tuhle malou vzpomínku:-)