Kdy vybavit (leho)kolo přídavným elektromotorem, a jakým 2

Má motorizovaně lehokolistická praxe pro mě ale objevila i jeden nezanedbatelný důvod motorizovat (leho)kolo pro cyklistu bez hendikepu (ale také bez cyklistické bigotnosti, tj. poohrdlivě zarputilém trvání na tom, že “opravdový” cyklista ušlápne vždy vše pouze a jen sám:-D), který za mě vyslovil můj lehokolový guru Honza Galla z AZUBu: Být prostě rychlejší. Přiblížit se svou rychlostí autu, a to bez “benzíňáckého” randálu a čoudění:-) Proto jsem v tomto duchu rozšířil svůj dřívější příspěvek Kdy vybavit (leho)kolo přídavným elektromotorem, a jakým.