Archive for the 'Čelákovická dráha' Category

Otevírání nové onroad dráhy čelákovického RC Auto klubu

Duben 22nd, 2011 by jcingerVe čtvrtek 28. dubna otevírá čelákovický RC Auto klub oficiálně svou novou onroad dráhu pro letošní sezónu. Od 16:00 do 19:00 hodin bude otevřena pro všechny příchozí a každý si tak bude moci dráhu vyzkoušet ve volném režimu bez potřeby ježděnky. Proud k nabíjení modelů bude k dispozici stejně jako časomíra, která se bude testovat. Model a dobrou náladu nezapomeňte vzít s sebou. :-)

Proběhla další z letošních brigád na nové RC autodráze v Čelákovicích

Březen 21st, 2011 by jcinger


 
O víkendu 19. a 20. března se uskutečnily další dvě letošní brigády na autodráze čelákovického RC auto klubu s finišujícími pracemi před blížícím se začátkem letní sezóny.
 

Já se zúčastnil spíše symbolicky a to jen v sobotu, protože jsem měl “hlídání” - byla mi svěřena vnučka ze synkovy strany :-)
 
Byl jsem pověřen natíráním ochranných dělících plůtků, a protože jsem podcenil rozstřik barvy ze štětce při přeskakování jeho štětin z jednotlivých drátů pletiva na další drát, ten nejsilnější dojem, který si vnučka odnesla byl, že “děda pase” - tím samozřejmě neměla na mysli, že bych se věnoval ochraně a dohledu nad prostitutkami :-D Tím jen reagovala na kropenatost mých rukou a oblečení (s výjimkou černých tepláků - barva, kterou jsem natíral, byla černá :-D) a v průběhu celého víkendového pobytu u nás, kdykoli jsem se k ní svýma kropenatýma rukama přiblížil, přeloženo do češtiny, jen konstatovala, že “děda je prase” :-D
 

 

 
V sobotu bylo hlavní náplní dokončování betonových mantinelů, které mají bránit možnému střetu protijedoucích modelů v důsledku závodníky nezvládnuté pilotáže modelů
 

 
Jak je patrné z obrázků, vedoucím prací je z titulu své funkce předsedy klubu Slávek…
 

 
… supervizi nad kvalitou betonu i prací vykonává Pavel…
 

 
… a zodpovědnost, za kvalitu finiše nese Jirka :-)
 
 
 
 

 
Má vnučka na sebe ráda vzala roli dobrovolné testwoman…
 

 
… a, jak je patrné z výrazu její tváře, byla dráhou nadšená! :-)
 

 
Ostatně posuďte sami, jak dráha roste do krásy! :-)
  

 

21.3.2011

 
 
 
 

Videozáznam průjezdu novou dráhou čelákovického RC Auto klubu

Listopad 18th, 2010 by jcinger

Přesnější je “průběh”, neboť autor videa Vladimír Čížek (prayak) novou dráhu skutečně s kamerou proběhl, no a já jeho průběh jen 3x urychlil, ale myslím, že výsledek stojí za to :-)
 
Řekl bych, že nejenom my, ale i naše modely se mají od příští sezóny v Čelákovicích nač těšit!

 

18.11.2010

Ještě jednou sobotní brigáda na Čelákovické dráze

Říjen 24th, 2010 by jcinger


 
V sobotu 23.10.2010 se konala další brigáda na Čelákovické dráze.
 
Také Jirka Nováček mi poslal své obrázky z ní, a tady jsou :-)
 
 


 

24.10.2010

 
 
 
 

Úpravy Čelákovické dráhy pokračují

Říjen 23rd, 2010 by jcinger


 
V sobotu 23.10.2010 se konala další brigáda na Čelákovické dráze.
 
S ohledem na nejisté počasí se nebetonovalo, ale byly prováděny jiné činnosti spojené s uvedením dráhy do provozu, např. rozvážení “kačírku” kolem dráhy a další.
 
Následující snímky z této brigády mi poslal kolega Vladimír Čížek, který si tak dráhu připravoval na jaro, protože od listopadu bude jezdit seriál F1 a který mj. i provozuje osobní web www.prayak.cz
 
 

 

23.10.2010

 
 
 
 

Pár obrázků z další brigády na Čelákovické dráze

Říjen 19th, 2010 by jcinger


 
Předkládám vám pár obrázků z brigády na dráze Čelákovického RC auto klubu, která se uskutečnila v sobotu 16. října a které mi poslal Jirka Nováček.
 

Jak je z nich patrné, hlavním cílem této brigády bylo vytvořit betonové mantinely, které jsou dimenzovány tak, aby v optimální míře byly schopny zabránit čelnímu střetu protijedoucích modelů. Uvážíme-li, že hmotnost “pětinových” modelů se blíží 10 kg a jejich rychlost výrazně překračuje 50km/hod, pak takový střet nemůže mít za následek nic jiného, než výraznou až totální destrukci obou modelů.
 

 


 

19.10.2010

 
 
 
 

Povídání o brigádě na nové RC autodráze v Čelákovicích

Říjen 10th, 2010 by jcinger


 
O víkendu 9. a 10. října se uskutečnila další z nespočtu brigád, díky kterým autodráha čelákovického RC auto klubu razantním tempem nabývá nového vzhledu. Tentokráte se mi podařilo uspořádat si své priority tak, abych se mohl alespoň zúčastnit téměř celé sobotní brigády :-)
 

Vlastně se holedbám, protože ve skutečnosti to zařídil sám OSUD tím, že mi odpadla rodinná záležitost s vyšší prioritou. Nicméně i tak jsem musel pro svou účast vyvinout jistou míru osobní angažovanosti, takže se vlastně holedbám jen trošičku :-D
 
Pokusil jsem se tu vytvořit jakýsi žánrový obrázek z této brigády, který jsem doplnil videozáznamem testu zamýšleného tvaru dráhy.
 
A jak je patrné z obrázku, nálada byla celý den stejně prosluněná jako podzimní obloha nad námi :-)
 

 

 
My, účastníci brigády, jsme byli rozděleni do tří pracovních skupin.
 
První z nich měla za úkol vytvořit nízký plot podél stupňů pro diváky. A tak její členové celý den postupně vrtali díry do již zabudovaných sloupků, jimi protahovali ocelové lanko a k němu a sloupkům pak připevňovali pletivo.
 


Já jsem se stal součástí skupiny, která měla za úkol vytvořit základy vysokého plotu před klubovou budovou.
 
A zatímco si první skupina, především díky Pepínovi, zažívala kupu legrace, já mohl vychutnávat mistrovství Jirky Těhníka. A jakkoli je pro své absolutní technické cítění a dokonalou mechanickou zručnost pro mě téměř modlou Pavel Holub, po sobotní brigádě mu výrazně šlape na paty právě Jirka :-)
 
Nejprve jsme připevňovali vrata k již existujícímu sloupku, k nim zabetonovávali druhý sloupek, do trubek po původním zábradlí pak postupně uchycovali vysoké sloupky nového plotu a současně Jirka přivařoval nové sloupky k zachovalému původnímu zábradlí nad schůdky u depa a k nim zkracoval původní vrata z bývalého oplocení areálu závodiště.
 
Byla radost sledovat Jirku při práci, jeho zručnost i schopnost technické improvizace, jejichž výsledkem není cosi na první pohled zbastleného, ale technické prvky vyzařující profesionalitu a paradoxně (pro toho, kdo byl u zrodu :-D) i dlouhodobou přípravu :-)
 
Občas jsem se nemohl ubránit pocitu, že se s námi až nerad dělí o práci, protože oprávněně předpokládal, že to neuděláme tak dokonale jako on :-D
 
Ostatně Pavel neváhal vyjádřit nedůvěru k mé schopnosti zatlouci cca metrovou trubku do země jako ukotvení příčné vzpěry jednoho ze sloupků plotu, a tak při pohledu na mé nejisté vedení palice při prvních úderech jen stručně podotkl s pobaveným despektem v hlase: “A jéžiš!” :-D
 
Připomněl mi tak mými spoluhráči košíkové s oblibou citovaný výrok doajéna našeho mužstva: “Honzovi pod koš nenahrávejte - ať si ho doskočí!” :-D
 

 
Nejzodpovědnější práce se ujali Slávek s Pavlem, tj. ujali se vyměřování nového tvaru dráhy, kterážto činnost si vyžadovala neustálé kontroly a korekce, a to jednak jak z úrovně dráhy, tak častěji z úrovně empairu, stejně jako jak ze strany Pavla, tak ze strany i ostatních brigádníků :-)
 

 
K obědu byla na čelákovické dráze již zdomácnělá “čína” a, jak je z obrázků i patrné, velmi oblíbená :-)
 
 
Když byla nová plocha pokryta definitivní změti čar obrysů budoucí dráhy, vyrazil na ní Pavel se svou “pětinou”, aby otestoval její “jezditelnost” :-)
 
Průběh tohoto testu jsem zachytil na následujícím videu, ku kterému je třeba zdůraznit, že zdánlivá nezvladatelnost modelu není dána Pavlovýma rukama, ale mastnotou na povrchu dráhy, nezbytným to projevem čerstvé pokládky nového asfaltu.
 
 

 
Jak je patrné ze závěru videozáznamu, jediný, kdo si na dráze zachovával po celou dobu chladnou hlavu a potřebnou řídící rozvahu byl Slávek, který skutečně dohlížel a koordinoval každou z činností tak, aby bylo dosaženo vzájemné optimální synchronizace těchto činností :-)
 
Protože jsem byl nucený odejít z brigády již v průběhu odpoledne, mohl jsem zachytit již jen, jak Pavel se Slávkem nahrazují křídové čáry čárami vodostálou barvou :-)

 

10.10.2010

 
 
 
 

Pokládka nového asfaltu na rozšířenou plochu dráhy Čelákovického RC Auto klubu

Říjen 5th, 2010 by jcinger

 

 
Následující obrázky z dnešní pokládky nového asfaltu na rozšířenou plochu dráhy Čelákovického RC Auto klubu mi poslal kamarád Zdeněk Hanzlík.
 
Mrzí mě, že si to nedokáži zařídit tak, abych mohl být aktivně u budování nové dráhy :-( Schválně nepíši, že “nemám čas” - moc dobře vím, že když se chce, všechno jde :-) Jenomže také vím, že za vše v životě je třeba platit, a cena (míněno nikoli finančně), kterou bych musel za svou účast zaplatit, je pro mě v tyhle okamžiky přivysoká :-( I proto jsem mu vděčný, za jeho obrázky, i za možnost se s vámi o ně podělit :-)
 
 

 


 

5.10.2010